Algemene voorwaarden

Algemene informatie

 

Carbi ApS
CVR nr. 39683695

Hammershusvej 12 B
7400 herning

carbi@carbi.dk
+45 82 30 40 00

 

Comming up: Link to general terms and conditions

Betaling

overschrijving

Factuur wordt verzonden bij verzending van goederen. Standaard betalingstermijn 10 dagen netto.

 

Vracht
Telefoon- en postbestellingen: De normale verzendkosten worden gefactureerd voor stoepranden, tenzij anders overeengekomen.

Voor bestellingen via internet wordt de verzendkosten automatisch berekend.

 

Levertijd voor goederen in voorraad: 2-4 werkdagen.

Nabestellingen gemiddeld ca. 4 weken.


Herroepingsrecht
Als consument heeft u een herroepingsrecht van 14 dagen wanneer u bij ons winkelt.

 

De opzegtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u uw artikel heeft ontvangen. Als u in één bestelling meerdere verschillende artikelen heeft besteld, maar deze worden afzonderlijk geleverd, loopt de deadline vanaf de dag dat u het laatste artikel heeft ontvangen.

 

De deadline betekent dat u 14 dagen na ontvangst de tijd heeft om ons te laten weten dat u spijt zult krijgen van uw aankoop. U kunt een e-mail sturen naar carbi@carbi.dk of gebruik maken van het standaard herroepingsformulier, dat u onderaan de algemene voorwaarden vindt.


U kunt de aankoop niet annuleren door te weigeren het artikel te ontvangen zonder ons hiervan op de hoogte te stellen.

Een deel van de aankoop ongedaan maken

Als u meerdere artikelen bij ons heeft gekocht, heeft u de mogelijkheid om een ​​of meerdere artikelen terug te sturen, ook als deze in één bestelling zijn gekocht.


Houd er rekening mee dat u geen verzendkosten ontvangt als u een deel van uw aankoop betreurt.

 

Terugsturen
Nadat u ons heeft laten weten dat u uw aankoop wilt annuleren, heeft u 14 dagen de tijd om het artikel naar ons terug te sturen.
U moet betalen voor het terugsturen van het pakket en u bent verantwoordelijk als er schade optreedt tijdens het transport.

Bepaalde artikelen kunnen niet per post worden geretourneerd. Dit geldt voor goederen met een gewicht van meer dan 20 kg.


De staat van het artikel wanneer u het terugstuurt
Als het artikel waarde heeft verloren en het is omdat u het op een andere manier heeft gebruikt dan nodig was om de aard, eigenschappen en werking van het artikel te bepalen, kunt u slechts een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Het bedrag dat u kunt terugkrijgen, is afhankelijk van de handelswaarde van het artikel.

We raden je aan het artikel in de originele verpakking te retourneren.
Als de originele verpakking ontbreekt, kan dit leiden tot een waardevermindering van het artikel.

 

Terugbetaling van het aankoopbedrag
Als u spijt heeft van uw aankoop, krijgt u uw geld terug. Als het artikel een bijzondere waardevermindering heeft, trekken we het bedrag waarvoor u aansprakelijk bent in mindering.
Wij betalen het geld terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de aankoop heeft gebruikt, tenzij wij anders zijn overeengekomen.

We kunnen wachten met betalen totdat we het artikel hebben ontvangen, tenzij je ons een bewijs stuurt dat je het hebt geretourneerd.

 

Het item wordt verzonden naar:
Carbi ApS

Hammershusvej 12 B

DK-7400 Herning

We accepteren alleen pakketten die rechtstreeks naar het adres worden gestuurd.

U kunt de aankoop ook annuleren door ons hiervan op de hoogte te stellen en deze op afspraak persoonlijk in te leveren op het bovenstaande adres.

 

Herroepingsrecht bij zakelijke aankopen
In B2B-handel worden goederen geretourneerd of geruild als er fabricagefouten optreden.

 

Klachtrecht (privé)
Wanneer u als consument bij ons winkelt, zijn de regels van de Koopwet van toepassing op de aankoop van goederen.
Dit betekent dat u 24 maanden het recht heeft om een ​​klacht in te dienen.
Als uw klacht terecht is, betekent dit dat u, afhankelijk van de specifieke situatie, het artikel kunt laten repareren, omruilen, geld terug kunt krijgen of de prijs kunt verlagen.

U moet een klacht indienen binnen een "redelijke termijn" nadat u de fout heeft ontdekt. Als je binnen twee maanden nadat de fout is ontdekt, een klacht indient, dan zal de klacht altijd binnen 24 maanden worden ingediend.

Het artikel dient altijd in deugdelijke verpakking teruggestuurd te worden. Vergeet ook niet om een ​​ontvangstbewijs voor verzending te krijgen en een factuur mee te sturen.

Het item wordt verzonden naar:
Carbi ApS

Hammershusvej 12B, 7400 Herning

We accepteren alleen pakketten die rechtstreeks naar het adres worden gestuurd.
Voeg bij het retourneren van het artikel een gedetailleerde beschrijving van het probleem toe.
Onthoud de originele verpakking om het artikel zo goed mogelijk te beschermen.


B2B algemene voorwaarden hier

 

Beleid inzake persoonlijke gegevens

We hebben de volgende informatie nodig wanneer u bij ons winkelt:
Naam, adres, tel. Nr. en e-mailadres.


Voor bedrijven ook KVK Nr. en BTW NUMMER:

Voor openbare instellingen ook EAN Nr.

 

We registreren en geven de persoonlijke gegevens door die nodig zijn om het artikel bij je te kunnen bezorgen.

De persoonlijke informatie wordt geregistreerd bij Carbi ApS en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonlijke gegevens.
Daarnaast werken we samen met een aantal andere bedrijven die data opslaan en verwerken. Bedrijven verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Wij werken alleen samen met gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens voldoende kunnen beschermen.
De gegevens die verantwoordelijk zijn voor carbi.dk zijn Carbi ApS.


U heeft het recht om te worden geïnformeerd over welke gegevens wij over u verwerken.
Als u van mening bent dat de informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren. In sommige gevallen hebben we de plicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u daarom verzoekt. Het kan b.v. be als uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor

 

Neem contact op met onze specialisten over de afvalsystemen van Bica.